ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน

ที่อยู่

176 หมู่ 2 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง กาฬสินธุ์ 46000 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน
เวลา 08.30-17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

ค่าเข้าชม


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน หรือ อีกชื่อหนึ่ง คือ ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน บ้านโพน เป็นหมู่บ้านชาวผู้ไทย ชาวผู้ไทยอพยพมาจากแคว้นสิบสองจุไท มีความโดยโดดเด่นในเรื่องของการทอผ้า และยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษเอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทอผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นผ้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ นักท่องเที่ยวแวะไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อผ้ากันมาก จึงมีการตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพนขึ้น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว