ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง ตรัง

ที่อยู่

ใกล้แพขนานยนต์กันตัง เลขที่ 175 ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง ตรัง 92110 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน
08.00 - 16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

075-252-973, 075-252-973

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


เป็นอาคารรูปทรงเรือ จำนวน 3 ชั้น ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำตรัง ใกล้แพขนานยนต์เมืองกันตัง ซึ่งทางเทศบาลเมืองกันตัง ได้มีการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2550 ที่ผ่านมา เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เมืองกันตัง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวัตถุทางวัฒนธรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นคนชาวจังหวัดตรัง