ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำตำบลหนองสองห้อง สมุทรสาคร

ที่อยู่

43 หมู่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร Thailand

วันและเวลาทำการ

กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม 3 วัน

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

คุณพิกุลทอง 089 0260 381, คุณพูนทรัพย์ 098 954 6649, คุณนรินทร์ 081 851 3850

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ปี 2533 ได้เริ่มก่อตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้โดยนางสาวพูนทรัพย์ ขวัญมี นางพิกุล ทองวันวงศ์และได้การสนับสนุนโดยมีผู้ใหญ่นรินทร์ เสรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

เนื้อหาการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรสานเครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งห่ม จัดแสดงบนบ้าน 1 หลัง มีเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรสาน เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม พิธีกรรมเสนเรือน นิทรรศการวิถีชีวิตประกอบแสงสีเสียงการแสดงชุดรำไทยทรงดําลำแคนเชิงกระสาพาเพลิน