ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอรัษฎา อ.รัษฎา จ.ตรัง (ปราชญ์ชุมชน)

ที่อยู่

บ้านคลองขามเหนือ หมู่ที่ 15 ต.ควนเมา อำเภอรัษฎา ตรัง

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

083-173-1902

ค่าเข้าชม


ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี 2540 เศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจล้ม อาชีพทนายความไม่รุ่งเรืองเหมือนเก่า คุณสมหมาย ธรรมกิจได้กลับมาที่บ้านเกิด บ้านกลางเหนือ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่อยๆทำ ค่อยๆเรียนรู้ การทำเกษตรทฤษฎีตามรอยพระราชม สร้างฐานชีวิตใหม่ที่มีความสุขและยั่งยืน เป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างงานให้คนในชุมชน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่