กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

ค่ายพักแรมymca บ้านฉาง จังหวัดระยอง

+ Google Map
ระยอง, 21130 Thailand
027136580-1 www.ymcabangkok.org

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

กุมภาพันธ์ 2020

Y.M.C.A summer camp 2020

รุ่นที่1 : 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563 รุ่นที่2 : 1-5 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชน มีกิจกรรมฐานและผจญภัยต่างๆอีกมากมาย

+ Export Events