กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่

+ Google Map
เชียงใหม่ Thailand

กิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

เมษายน 2019

ค่ายถอดบทเรียนและประเมินผลโครงการ

1 เมษายน - 30 เมษายน
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ Thailand + Google Map

จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำโครงการย่อยของกลุ่มเยาวชนทั้ง 5 จัง…

ดูรายละเอียด »
+ Export Events