กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

บ้านแก่นมะกรูด

อ.บ้านไร่, อุทัยธานี Thailand

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

พฤศจิกายน 2019

อาสาปลูกป่า สร้างฝาย รับลมหนาวที่แก่นมะกรูด จ.อุทัยธานี

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562
บ้านแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่, อุทัยธานี Thailand

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อทำฝายกักน้ำไว้ให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ เนื่องจากบริเวณนั้นมีฝ…

+ Export Events