กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

บ้านแม่ฮองใต้

+ Google Map
อำเภออมก๋อย, เชียงใหม่ Thailand

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

กันยายน 2019

หมอเดินดอย ซีซั่น 2

วันที่ 24-27 ตุลาคม 2562
บ้านแม่ฮองใต้ อำเภออมก๋อย, เชียงใหม่ Thailand

รับสมัครจิตอาสาที่เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล อาสาสมัครสมทบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ และมีใจรัก หรือมีความสามารถ ร่วมออกเดินทางไปยังหมู่บ้านบนดอยห่างไกล เพื่อไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านชุมชนชาวเขา ตรวจโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดัน และตรวจฟัน เหา และสุขภาพแม่และเด็ก

+ Export Events