กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

+ Google Map
566 หมู่ 2 ตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา, พะเยา 56000 Thailand
http://www.mcupyo.com

กิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

กุมภาพันธ์ 2019

กิจกรรม Smoke-Free “ลด ละ เลิกบุหรี่” เดือนเมษายน 2562

23 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 1 เมษายน @ 5:00 pm
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, 566 หมู่ 2 ตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา, พะเยา 56000 Thailand
+ Google Map

กิจกรรมเพื่อการลด ละ เลิกบุหรี่

ดูรายละเอียด »
+ Export Events