กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง

+ Google Map
ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน, นครปฐม Thailand

กิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

เมษายน 2019

พุทธปัญญากับการส่งเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ยั่งยืน

1 เมษายน @ 8:00 am - 31 พฤษภาคม @ 5:00 pm

ฝึกอบรม/ให้ความรู้/กิจกรรมเรียนรู้เพื่อลด ละ เลิก อบายมุข การพัฒนาทักษะวิชาการทา…

ดูรายละเอียด »

พุทธปัญญากับการส่งเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิตเยาวชนและนักศึกษาที่ยั่งยืน

1 เมษายน @ 8:00 am - 31 พฤษภาคม @ 5:00 pm

ฝึกอบรม/ให้ความรู้/กิจกรรมเรียนรู้เพื่อลด ละ เลิก อบายมุข การพัฒนาทักษะวิชาการทา…

ดูรายละเอียด »
+ Export Events