กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี

+ Google Map
ศูนย์รวมตะวัน
ถ.ช่องสะเดา, กาญจนบุรี 71190 Thailand
08-2358-4614 , 08-2358-4616 https://www.facebook.com/ruamtawancenter/

ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นรากฐานและศูนย์กลางโปรแกรมการศึกษา และการเผยแพร่ความรู้ที่จัดขึ้นในศูนย์รวมตะวัน เราเชื่อว่าบรรยากาศการเรียนรู้ที่นี้ จะทำให้ผู้มาเยือนเกิดความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดพลังในการเรียนรู้ จนเกิดความเข้าใจในแนวทางสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และพร้อมจะเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้มีการใช้ทรัพยากรอย่ารู้คุณค่าโดยเริ่มจากตัวของเราเอง

กิจกรรม

  • ไม่พบผลการค้นหา.

กิจกรรม List Navigation