กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ

+ Google Map
53 หมู่ 3 ต.ทุ่งสว่าง
อ.วังหิน, ศรีสะเกษ 33270 Thailand

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

กันยายน 2019

โครงการฝึกอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ

ตลอดปี มีหลักสูตร 6 เดือน 4 เดือน และ 1 เดือน

เปิดรับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป ที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ และไม่มีความรู้ในการประก…

+ Export Events