กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

+ Google Map
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
นครปฐม, กรุงเทพมหานคร 73170 Thailand
(+66) 081 - 825 - 8686 https://lc.mahidol.ac.th/th/AcademicServices/TrainingEnglishBrainCamp.htm

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

มีนาคม 2020

Vivid Ethnicity วิวิธชาติพันธุ์

3 มีนาคม - 19 เมษายน 2563
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
นครปฐม, กรุงเทพมหานคร 73170 Thailand
+ Google Map

นิทรรศการเคลื่อนที่ของพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยห้องสมุดออนไลน์ ออฟไลน์ กิจกรรมการศึกษา ร้านกาแฟชาติพันธุ์

ค่ายวัฒนธรรม

27 มีนาคม 2563 - 9 เมษายน 2563
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
นครปฐม, กรุงเทพมหานคร 73170 Thailand
+ Google Map

กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีไทย จริยธรรม ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ เปิดรับสมัครแล้…

เมษายน 2020

ค่ายศิลปะ

20 - 24 เมษายน 2563
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
นครปฐม, กรุงเทพมหานคร 73170 Thailand
+ Google Map

ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือเสริมสติปัญญา เน้นให้เด็กใช้ลายเส้นและสี จูงใจให้เด็กทำด้ว…

English Brain Camp รุ่น 2

วันที่ 27 - 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 - 15.30 น. ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
นครปฐม, กรุงเทพมหานคร 73170 Thailand
+ Google Map

ค่าย "English Brain Camp" รุ่นที่ 2 นำโดย รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนีียน และเจ้าของภาษาผู้มากประสบการณ์ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง IQ และ EQ ของเด็กๆ ในการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษบนพื้นฐานของการพัฒนาทางด้านสมอง (cognitive) และการเคลื่อนไหว (movement)

+ Export Events