กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 12120 Thailand
02577-9999 http://www.nsm.or.th/

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

กุมภาพันธ์ 2020

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563

วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2563
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช., เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 12120 Thailand
+ Google Map

อย่ารอช้า !! น้องๆ อายุ 17 - 23 ปี และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ชื่นชอบและสนใจ…

+ Export Events