กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

อุทยานแห่งชาติภูสอยดอย

+ Google Map
อุตรดิตถ์ Thailand

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

ตุลาคม 2019

ค่ายอนุรักษ์ภูสอยดาว พิชิตยอด2102 ปี 62

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562

รณรงค์เก็บขยะรักษาความสะอาด ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำกับเจ้าหน้าที่อุทยานและเครื่อข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าป่าหาชีวิต เดินป่าศึกษาธรรมชาติ (พิชิตภูสอยดาว) 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 4-6 ชั่วโมง ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แบ่งปัน เสียสละ มีน้ำใจ ให้อภัย ตามรูปแบบกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาตนเอง

+ Export Events