กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่

+ Google Map
170 ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง
กระบี่, Province 81000 Thailand
075855216 ไม่มี

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

กุมภาพันธ์ 2020

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง

สำหรับผู้ที่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติ ต้องมีเจตนารมณ์ ที่จะทำงานเพื่อประโยขน์ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน เพื่อเป็นการสร้างช่องทางเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกที่สมัครใจ

+ Export Events