กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

อุทยานแห่งชาติ

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

มีนาคม 2020

โครงการนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ

เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 30 วัน

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

+ Export Events