กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

เกาะบุโหลนเล

+ Google Map
สตูล Thailand

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

ตุลาคม 2019

ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

Backpacker team ขอรับอาสาสมัครที่ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเราจะแบ่งกลุ่มตั้งแต่ 2 – 5 คนให้เลือกกันเอง ตามเหมาะสม อาจเป็นกลุ่มที่มาด้วยกันเอง หรือเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเจอกันในค่ายอาสาก็ได้ หรือ ถ้ามาคนเดียว ก็อาจจะให้จับกลุ่มคนที่มาคนเดียวมัดรวมให้ได้เป็นกลุ่ม

+ Export Events