กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท

+ Google Map
ลพบุรี Thailand

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

ตุลาคม 2019

GROWTH MINDSET CAMP เดือนธันวาคม

โรงเรียนหยุดยาวช่วงปิดเทอมนี้ ส่งลูกมาค่าย Growth Mindset Presented By SMART-i A…

ค่ายเข้าใจเขา-เข้าใจเรา (Future Leader)

วันที่ 13-23 ตุลาคม 2562 และ วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562

ค่ายค่างคืน 5 วัน 4 คืน ( กิจกรรม outdoor 70% ) ค่าย Future Leaderl เหมาะกับใคร ? ผู้ที่ต้องการทักษะในการเป็นผู้นำที่คนอื่นอยากตาม
ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์, ผู้ที่มีความกล้าแสดงออกมากแต่ยังใช้ความสามารถของตนเองไม่เต็มที่, ผู้ที่ต้องการเป็นผูู้ที่รู้ทันความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง

พฤศจิกายน 2019

ค่าย Growth Mindset Camp และ ค่าย Life Skill Camp

วันที่ 14-18 ธันวาคม และ 21-25 ธันวาคม 2562
+ Export Events