กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

cardiff

+ Google Map
United Kingdom

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

เมษายน 2020

โครงการ Junior English Explorer IV ณ เมือง Cardiff ,Wales United Kingdom รุ่น 4

ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563
cardiff United Kingdom + Google Map

โครงการพัฒนาขีดความสามารถเยาวชนด้านภาษาอังกฤษ Junior English Explorer รุ่นที่ 4 ณ เมือง Cardiff ,Wales United Kingdom

+ Export Events