กิจกรรม

Loading กิจกรรม

← Back to กิจกรรม

Cubic Creative PlayCube

+ Google Map
99/36 ซอย 44 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900 Thailand
083 159 0777 http://cubiccreative.org/

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

สิงหาคม 2019

Cubic Digital Citizenship 1

30 กันยายน –2 ตุลาคม 2562 (ค้างคืน)
Cubic Creative PlayCube, 99/36 ซอย 44 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900 Thailand
+ Google Map

ในโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเ…

+ Export Events