สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ บึงสีไฟ พิจิตร

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 09.00 - 18.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-5661-1309

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


กรมประมง ได้จัดสร้างสถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติในบริเวณบึงสีไฟขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป ให้ความรู้กระตุ้นให้ประชาชนมีความรักหวงแหนและตระหนักถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำต่างๆซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป