สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

ที่อยู่

หมู่ที่7 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
วันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 17.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

039-433216-8

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พระชันษา ในปี พ.ศ. 2542 กรมประมงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ