สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าภูเก็ต

ที่อยู่

ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน
เวลา 08.30 – 16.30 น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-7639-1126

ค่าเข้าชม

อัตราค่าเข้าชม

ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 50 บาท , เด็ก 20 บาท

เด็กส่วนสูงตํ่ากว่า 108 ซม. และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี

ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 180 บาท , เด็ก 100 บาท


สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้า ภูเก็ต มีภารกิจหลักคือ ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าและความส้าคัญ รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่สร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากว่า 30 ปี โดยการจัดแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าที่หลากหลาย สวยงาม และหาดูยาก กว่า 130 ชนิด เพลิดเพลินกับการรับชมสัตว์น้าและนิทรรศการอันตระการตาด้วยระบบมัลติมีเดียแบบ Fog Screen ภาพยนตร์ 180 องศา เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติและงานวิจัย โรงเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า บ่อเต่าทะเล ให้คุณสนุกสนานไปกับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน เชิญมา “สำรวจโลกใต้ทะเล