สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่

วัดธารน้ำไหล 68/1 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี 84110 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า วัดธารน้ำไหล เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยพระธรรมโกศาจารย์ หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนามของท่านพุทธทาสภิกขุ หรือ พระมหาเงื่อม อินทปัญโญ ในเวลานั้น ที่วัดตระพังจิก         ต.พุมเรียง อ.ไชยา ซึ่งเกิดจากความต้องการหาที่สงบสำหรับศึกษาและปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาส ต่อมาย้ายสถานที่แห่งใหม่มาอยู่ที่วัดธารน้ำไหลมีเนื้อที่ประมาณ 310 ไร่ เป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงไป  ทั่วโลก

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จากผลงานการศึกษา ค้นคว้า และปฎิบัติของท่านพุทธทาส พระแท้ที่ปฎิบัติดี ปฎิบัติตรง ปฎิบัติเพื่อการออกจากทุกข์

คำว่า สวนโมกขพลาราม หมายถึง อารามที่ทำให้เกิดกำลังแห่งความหลุดพ้น