สสส.ร่วม พม.เปิดค่ายเยาวชนสร้างคุณธรรม 4.0 | 13 พ.ค.61 |

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สสส.นำเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เข้าค่ายปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ติดตามได้จากรายงาน