สหกรณ์นิคมอ่าวลึก อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

ที่อยู่

62 หมู่ที่ 3 ต.คีรีวง เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการวันจันทร์ - วันศกร์

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

075-685712

ค่าเข้าชม

ฝ่ายสำนักงาน เปิดทำการวันจันทร์ - วันศกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.
ฝ่ายจัดซื้อ เปิดทำการวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07.30 น.-19.30 น.
ฝ่ายบริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดทำการวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 06.00 น. - 20.00 น.
ฝ่ายโรงงาน เปิดทำการวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. - 17.00 น.


สหกรณ์นิคมอ่าวลึก  จำกัด  กำเนิดขึ้นโดยราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์อ่าวลึก  และได้รับการจัดสรรที่ดินจากนิคมสหกรณ์อ่าวลึก  ครอบครัวละ  25  ไร่  ร่วมกันจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2511  ในสหกรณ์ประเภท “สหกรณ์นิคม” เป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่  12  กันยายน  2518  เริ่มแรกจดทะเบียนมีสมาชิก  261  คน  เมื่อเริ่มจัดตั้งยังไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง  จึงได้ขอใช้ที่ทำการนิคมสหกรณ์อ่าวลึกเป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว  ต่อมาได้จัดซื้ออาคารเป็นห้องแถวจากเอกชนเพื่อเปิดเป็นสำนักงาน  ตั้งอยู่เลขที่  1  หมู่ที่  3 ตำบลคีรีวง  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  แต่ยังคงอยู่บริเวณที่ทำการนิคมสหกรณ์อ่าวลึก  จนถึงปี พ.ศ.  2534  สหกรณ์ได้จัดสร้างอาคารสำนักงานถาวร  ในที่ดินของสหกรณ์เอง  เนื้อที่  8 – 2- 33  ไร่  ตั้งอยู่เลขที่  62  หมู่ที่  3  ตำบลคีรีวง  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  และได้ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2535  และได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน