สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่อยู่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30 น.-16.30น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

076-211 959 ต่อ 7201

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตในการศึกษาค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านวัฒนธรรม