หอการค้าไทย ร่วมผนึกกำลัง “ปิดเทอมสร้างสรรค์” (เปิด) หน้าต่างสู่การเรียนรู้”

ปิดเทอมสร้างสรรค์

ที่มา : หอการค้าไทย

หอการค้าไทย ร่วมประกาศ “วาระเด็กเยาวชนปิดเทอมสร้างสรรค์” ดึงภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม หนุนกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอม เปิดกิจกรรม-แหล่งเรียนรู้รองรับ 450 กิจกรรม งานพิเศษ 3,000 ตำแหน่ง หวังดึงเด็กเยาวชนออกจากหน้าจอ เผยผลสำรวจพบการใช้เวลาเด็กเยาวชนไทยในช่วงปิดเทอม 71% เล่นมือถือ-อินเตอร์เน็ต ขณะที่กิจกรรมที่เด็กเยาวชนสนใจ “ท่องเที่ยว-กีฬา-เรียนพิเศษ-เข้าค่าย-หางานทำ”

คุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์โดยได้มีการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นทางเลือกให้กับเด็กเยาวชนในช่วงปิดเทอม โดยเปิดรับตำแหน่งงานเพื่อหารายได้พิเศษ กว่า 3,000 ตำแหน่ง จากความร่วมมือของ 50 บริษัทเอกชนชั้นนำ ฝึกงานเพื่อค้นหาอาชีพที่ชอบ และมีการจัดค่ายส่งเสริมทักษะทางสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กเยาวชนไทย

 

โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวาระเด็กเยาวชน “ปิดเทอมสร้างสรรค์” (เปิด) หน้าต่างสู่การเรียนรู้ โดยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม สำหรับความร่วมมือกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลากร อพวช. มิวเซียมสยาม ทีเคพาร์ค ปปส. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ องค์กรภาคเอกชน โดยการเชื่อมโยงความร่วมมือของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เทสโก้โลกัส คิสซาเนีย อะเดย์ และเครือข่ายภาคประชาสังคม อาทิ ธนาคารจิตอาสา เครือข่ายนับเราด้วยคน มิวสิคแชร์ลิ่ง เป็นต้น

ที่มา : https://www.thaichamber.org/th/news/view/401/