หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นครศรีธรรมราช

ที่อยู่

ถ.ราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 -16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

075-342015, 075-340973

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 9 ล้านบาท โดยได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ได้เดินทางมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2529 และมาประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2531

มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ เอกสาร และประวัติศาสตร์วัตถุอันเป็นผลงานของ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศไทย ไว้เป็นสาธารณสมบัติของชาติ เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติสืบไป