หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา

ที่อยู่

15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 Thailand

วันและเวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แบ่งการเข้าชมออกเป็น 2 รอบ รอบเช้าเริ่ม 9.00 น. รอบบ่ายเริ่ม 13.00 น. เวลาในการเข้าชมรอบละประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

074-282990

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และยังเป็นพื้นที่ส่งต่อจิตวิญญาณการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัย