หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

ที่อยู่

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 445 ถ.เพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ สงขลา สงขลา 90110 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันพุธ – อาทิตย์
เวลา 10.00 -18.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

074-211759

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549 จากการสนับสนุนของนายไพร  พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเป็นการแสดงความจงรักภักดี เป็นหอศิลป์ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกำหนดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลนครหาดใหญ่