ห้องสมุดรถไฟเทศบาลเมืองกันตัง ตรัง

ที่อยู่

ตู้รถไฟเก่า สถานีรถไฟกันตัง ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง ตรัง 92110 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน
08.00 - 20.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-7525-1015

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


สถานีรถไฟกันตังเป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ตัวสถานีเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล การรถไฟแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมืองกันตัง ได้ปรับปรุงสถานีรถไฟกันตัง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดทำห้องสมุดรถไฟ ซึ่งใช้โบกี้รถไฟที่ปลดระวางแล้วเป็นห้องสมุดปรับอากาศ ให้อ่านหนังสือได้ สถานีรถไฟนี้มีการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม