อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่

หมู่ 7 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84270 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวันเวลาราชการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

081-6079329

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


สร้างขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อเป็นการรำลึกถึงจิตใจที่กล้าต่อสู้ กล้าเสียสละ เพื่ออุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตย ความเป็นธรรมของสังคม