อนุสรณ์สถานเมืองราด เพชรบูรณ์

ที่อยู่

บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

056723020

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชม


จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของพ่อขุนผาเมือง (ผู้สร้างเมืองราด ซึ่งปัจจุบัน คือ พื้นที่ตำบลบ้านหวาย)

เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ด้านหน้าของอนุสรณ์สถานเมืองราด เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพ่อขุนผาเมืองในท่ายืน มือข้างซ้ายชี้ลงแผ่นดิน อันหมายถึง แผ่นดินตรงนี้คือบ้านเกิดของท่าน โดยรอบของฐานรูปปั้นพ่อขุนผาเมืองทั้ง 4 ทิศ จะเป็นเรื่องราวโดยย่อของ พ่อขุนผาเมือง เช่น พระราชประวัติ เหตุผลที่ยอมขึ้นครองราชย์ เป็นต้น

ด้านหลัง เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงพระประวัติเรื่องราวของพ่อขุนผาเมืองครั้งที่ได้การยกทัพเมื่อขับไล่ขอม ประวัติการก่อสร้างอนุสรณืสถานเมืองราด รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคอดีตอายุหลายพันปี จนกระทั่งเรื่องราวการใช้ชีวิตของประชาชนที่เป็นอยู่แบบเรียบง่าย เช่น กำไล หินที่ทำเป็นมีดแล่เนื้อ ซึ่งเป็นเครื่องใช้สมัยโบราณที่ขุดพบตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์