อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ปทุมธานี

ที่อยู่

9 หมู่ 16 ถนนถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 09.00 – 15.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-533 8467, 02-532 1021

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย เป็นสถานที่เชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษที่พลีชีพเพื่อชาติ กระตุ้นเตือนให้คนไทยได้เห็นภัยสงครามในอดีต รวมถึงเป็นที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป