อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30

หยุดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

089-1914233

ค่าเข้าชม


เนื่องในวาระครบ 100 วันแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะทำงานอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จีงมีความประสงค์ในการจัดนิทรรศการภาพถ่ายในคราวเสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อน้อมถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่