อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา5ธันวาคม 2550 นครสวรรค์

ที่อยู่

ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ วันจันทร์–วันศุกร์
เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 18.00

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

056 274525

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท (ยกเว้นค่าเข้าชมกรณีทำหนังสือขออนุญาต)


อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด สร้างเป็นอาคารรูปเรือกระแชง ขนาดกว้าง 35.5 เมตร ยาว 105 เมตร ภายในอาคารประกอบด้วย อุโมงค์น้ำจืด ยาว 24 เมตร, ตู้พันธุ์ปลาน้ำจืดที่หายากและสวยงามกว่า 100 ชนิด, ตู้พันธุ์ปลาน้ำเค็ม, บ่อปลา Touch Pool   บ่อปลา Touch Pool สามารถสัมผัสกับสัตว์ทะเลได้อย่างใกล้ชิด