อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม

ที่อยู่

ตำบลบ่อพลับ เมือง นครปฐม 73000 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี
เปิดตลอดทั้งปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

034 272 661

ค่าเข้าชม

http://chaipatpark.com/


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งนางสาวคมคาย นิลประภัสสร ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 35 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านเพิ่มเติมที่นี่