อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

ที่อยู่

ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ Thailand

วันและเวลาทำการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

ที่เบอร์ 0-2437-7799

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
สำหรับการเข้าชมนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่มีความประสงค์เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้า ที่เบอร์ 0-2437-7799 จะมีวิทยากรบรรยายและนำชมสถานที่


สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชกระแสรับสิ่งให้สำรวจสถานที่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยประทับเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ บริเวณหลังวัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และสำรวจชุมชนในท้องที่บริเวณนั้น ซึ่งข่อนข้างจะแตกต่างจากชุมชนอื่น เพราประกอบไปด้วยชาวไทย จีน มุสลิม และลาว เคยอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณนั้นอย่างสงบสุขมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ปัจจุบันกิจกรรมที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนในชุมชนนับวันเปลี่ยนแปรไป สมควรจะได้ศึกษาเพื่อจะได้ฟื้นฟูหรืออนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป