เขื่อนสิริกิต์ จ.ตาก

ที่อยู่

อุตรดิตถ์

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี
เปิดตลอดทั้งปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

pr.sk@egat.co.th 055-461136

ค่าเข้าชม

หมายเหตุ การจองเรือติดต่อในวันทำการ เวลา 08.0016.00 น. มือถือ: 089-9616573 และ 086-9344250


เขื่อนแห่งนี้ เดิมมีชื่อว่า “เขื่อนผาซ่อม”  ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาขนานเป็นนามเขื่อนว่า “เขื่อนสิริกิติ์” เมื่อวันที 24 พฤษภาคม 2511 เป็นเขื่อนที่รับน้ำจากแม่น้ำน่านเป็นสาขาใหญ่ของแม่น้ำเจ้าพระยารองลงมาจากแม่น้ำปิง ซึ่งจะลดการเกิดอุทกภัยแก่ทุ่งราบตอนใต้ลงมา และการเก็บน้ำนี้ยังส่งน้ำลงมาช่วยเหลือการปลูกพืชในฤดูแล้งในบริเวณตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ลงมา จนถึงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ประมาณ 1,775,000 ไร่  ส่งน้ำลงมาช่วยเหลือการปลูกพืชในฤดูแล้งในทุ่งราบแม่น้ำน่านและในทุ่งราบเจ้าพระยาได้อีกส่วนหนึ่ง โดยให้มีการส่งน้ำสัมพันธ์กันกับเขื่อนภูมิพล และยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การผลิตไฟฟ้าอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่