โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

ที่อยู่

บ้านแดนสามัคคี ต.คุ้มเก่า อำเภอเขาวง กาฬสินธุ์

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี
เปิดตลอดทั้งปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

087-3740389

ค่าเข้าชม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาก่อสร้างโครงการพื้นที่เกษตรน้ำฝนโดยขุดสระเก็บกักน้ำตามทฤษฎีใหม่ในบริเวณบ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในที่ดินของราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย จำนวนทั้งสิ้น 13 ไร่ 3 งาน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกาน 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ขยายผลการดำเนินงานของโครงการในลักษณะนี้ไปสู่พื้นที่ราษฎรบริเวณใกล้เคียง
ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมเยียนราษฎร อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด และกิ่งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้พระราชทานพระราชดำริช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยขุดสระเก็บกักน้ำประจำไร่นาของราษฎรตามรูปแบบของโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ทฤษฎีใหม่) เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่