โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพชรบุรี

ที่อยู่

1 หมู่ 5 Tambon Khao Kra Puk, Amphoe Tha Yang, Chang Wat เพชรบุรี Thailand

วันและเวลาทำการ

ตลอดปี
การเข้าชมภายในโครงการชั่งหัวมัน
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. โดยไม่คิดค่าบริการ
ในโครงการฯ มีรถนำชมและมัคคุเทศประจำรถ ให้บริการฟรี 
จะหยุดพักให้บริการงานนำชมทุกวันจันทร์  หรือหากจะเข้าชมด้วยตนเอง ก็มีรถจักรยานให้บริการฟรี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

032- 472701, 032-472703 

ค่าเข้าชม

ภายในโครงการฯ มีร้านโกลเด้นเพลซ จำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เกษตรของโครงการฯ 
การเข้าเยี่ยมชมเป็นกลุ่มหรือคณะ ควรแจ้งจองเวลาล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ โดยทำหนังสือถึง ผู้จัดการโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริในหนังสือ ระบุรายละเอียดวัน เวลา และจำนวนคน ระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อประสานงาน 
ส่งหนังสือถึงโครงการ ทางโทรสาร หมายเลข 032 472702 
หรือทางอีเมล์ chmrpth@gmail.com 


เมื่อปี พ.ศ. 2551 เกิดเหตุการความคิดเห็นต่างกันทางการเมืองทำให้มีกลุ่มบุคคลออกมาแสดงความคิดเห็น สร้างความไม่สงบขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเอาหัวมันเทศ
วางบนตาชั่งตั้งไว้บนโต้ะทรงงาน เพื่อเป็นคติเตือนใจ “ชั่งหัวมัน” หัวมันเทศเมื่องวางอยู่นานเข้าก็จะแตกใบ มีต้นงอกออกมา ก็ทรงให้เอาต้นมันนั้นไปเพาะเลี้ยงไว้ในเรือนเพาะชำ แล้วนำมันเทศหัวใหม่มาวางไว้บนตาชั่งแทน ทำเช่นนี้เรื่อยไป ในเรือนเพาะชำก็มีแต่ต้นมันเทศ ทรงมีดำริว่า หัวมันเทศวางไว้บนตาชั่งไม่มีดินและน้ำยังงอกได้ที่ดินแปลงนี้ มีดินและพอมีน้ำอยู่บ้างก็น่าจะปลูกมันเทศได้ จึงทรงพระราชทานต้นมันเทศจากเรือนเพาะชำมาปลูกไว้ที่นี่ และพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”
บ้านไร่ของพระราชามีทั้งพิพิธภัณฑ์ดิน ทุ่งกังหันลม และแหล่งที่เราได้เรียนรู้มากมาย
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่