โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา ปราจีนบุรี

ที่อยู่

หมู่ 14 ต.บ้านพระ เมือง ปราจีนบุรี 25230 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

http://www.chaipat.or.th/

ค่าเข้าชม


“โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน” โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระราชกระแสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหัวเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานทั้งในส่วนของอาคารโรงเรือน และระบบสาธารณูปการ โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่องและแปลงสาธิตการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินต้นทุนต่ำ ด้วยการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่นไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส กระเบื้องเก่า มาดัดแปลงเป็นโต๊ะปลูกผัก เพื่อผลิตผักปลอดภัยได้มาตรฐาน พร้อมทั้งขยายผลส่งเสริมให้แก่ประชาชนที่สนใจต่อไป

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่