โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ที่อยู่

137 หมู่ 3 ต.บางกระทุ่ม อำเภอกระทุ่มแบน พิษณุโลก 65110

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดปี
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

055-615529,084-8940342

ค่าเข้าชม


กล้วยตาก รสชาติดั้งเดิมของท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู เกิดจากเมื่ออวันที่ 29  ธันวาคม 2536 นายประภาส สิงหลักษณ์ อดีตกำนันตำบลบางกระทุ่ม และครอบครัว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน 15 ไร่ 88 ตารางวา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินแปลงดังกล่าว ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา  เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีอาชีพผลิตกล้วยตากในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  ทำให้เกษษตรกรเข้มแข็ง มีรายได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่