โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชลบุรี

ที่อยู่

หมู่ที่ 11 ห้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลยางหัก อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน
เปิดทุกวัน

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

http://watyanasangvararam.com/ 038-237-912

ค่าเข้าชม


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดญาณสังวรารามฯ และพระราชทานพระราชดำริ ดังนี้ “ให้มีการพัฒนาที่ดินบริเวณติดต่อกับวัดญาณสังวรารามฯ เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วย แหล่งน้ำ วนอุทยาน เพื่อการรักษาป่าไม้ สัตว์ป่า และราษฎรในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ดีขึ้น”

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่