โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ที่อยู่

บ้านโนนสะอาด หมู่ 1 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี
เปิดตลอดทั้งปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

ค่าเข้าชม


ในอดีตเมื่อมีการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ได้มีการอพยพชาวบ้าน 4 หมู่บ้านมาอยู่ในพื้นที่ แต่ด้วยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ใต้เขื่อน จึงไม่ได้ใช้น้ำจากเขื่อน ประกอบกันเป็นพื้นที่อับฝนทำให้ชาวบ้านปลูกพืชได้ยาก หน่วยงานรัฐจึงเข้ามาจัดการเรื่องน้ำน้ำและเป็นพี่เลี้ยงด้านเกษตรกรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่