โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบุรี

ที่อยู่

ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม เพชรบุรี Thailand

วันและเวลาทำการ

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

http://lerdilc.com/ 02-579-2116 หรือ lerd.ilc@gmail.com

ค่าเข้าชม


ต้นแบบบำบัดน้ำเสีย สู่น้ำใส ด้วยกลไกธรรมชาติ
ที่มา : ในหลวงทรงมองเห็นว่า หากไม่บำบัดน้ำเสีย เราจะมีน้ำสะอาดจากที่ไหนมาใช้กัน หากธรรมชาติป่าชายเลนถูกทำลาย สัตว์ต่างๆ จะไปอาศัยอยู่ที่ไหน  เนื่องจาก น้ำ ป่าชายเลน พืช และสัตว์ต่างๆ มีความเกี่ยวข้องพึ่งพาอาศัยกัน  ในหลวงจึงให้แนวทางไว้ว่า…“ใช้ธรรมชาติบำบัดซึ่งกันและกัน”

นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีโปรแกรมท่องเที่ยว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สัมผัสวิถีชีวิตธรรมชาติ ประมงพื้นบ้านพร้อมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นำเที่ยวโดยทีมงานที่ชำนาญงาน มีที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส

อ่านเพิ่มเติมที่นี่