โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.คง จ.นครราชสีมา

ที่อยู่

อำเภอคง นครราชสีมา

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี
เปิดตลอดทั้งปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

ค่าเข้าชม


นางสุวรรณ โพธิ์อุทัย ราษฎรบ้านหัวแหลม ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเนื้อที่ จำนวน 5 ไร่ ต่อมาราษฎรที่มีที่ดินโดยรอบพื้นที่ จำนวน 7 ราย มีความประสงค์ที่จะน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพิ่มเติมขึ้นอีก รวมจำนวนเนื้อที่ 24 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับที่ดินดังกล่าว และพระราชทานที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเค็ม เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง ที่ทำการเกษตรไม่ได้ผลเนื่องจากประสบปัญหาดินเค็ม

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่