โครงการให้ความช่วยเหลือราษฎร ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ที่อยู่

อำเภอวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการจันทร์-ศุกร์
เวลา 8.30-16.00 น.
เปิดตลอดทั้งปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

083-034-2269

ค่าเข้าชม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

• การให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างลานตาก
• การให้ความช่วยเหลือเรื่องข้าว
• การให้ความช่วยเหลือเรื่องพืชหลังนา
• การให้ความช่วยเหลือเรื่องอาชีพเสริม
• การให้ความช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
และแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
• การให้ความช่วยเหลือเรื่องความเดือดร้อนอื่นๆ

วันนี้จึงมีผลิตผลจากฝีมือชาวบ้าน

อ่านเพิ่มเติมที่นี่